{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

💥活動時間-2023.12.13-2024.01.02 

🦷滿額折🦷

全館單筆消費(扣除購物金後實際結帳金額)

滿$1,299現折50元(不累折)

🦷滿額贈🦷

👉滿$999贈無糖QQ糖乙包(草莓口味)

👉滿$1,399贈海苔酥50g乙包

*以上贈品均為不累贈,數量有限,贈完為止*